Ana Sayfa / Çay Hakkında / Tarih Sahnesinde Çay

Dünyada sudan sonra en fazla içilen ve içme alışkanlığı gittikçe artan bir bitki olarak çay, 5000 yıllık geçmişiyle asırlardır vazgeçemeyeceğimiz bir lezzet olarak hayatlarımızın içindedir.

Yaygın inanışlardan biri büyük Çin İmparatoru Shen Nung'ın yaşadığı dönemi konu almaktadır.

Efsaneye göre imparatorun hizmetlilerinden biri, bahçede su kaynatırken, bu suyun içine bir yaprak düşer. Bu sırada suya düşen yaprağın yaydığı koku imparatoru etkiler ve imparator yayılan bu kokunun tadına bakmak ister. İşte çay o günden bugüne insanoğlunun vazgeçilmez dostu haline gelir.

Çay konusunda ilk geniş çaplı araştırma M.S. 733-804 yılları arasında yaşayan Lu Yu tarafından yapılmıştır. "Çay Kitabı" adlı eserinde Yu, çay hakkında; üretimden tüketime, sistemli ve kapsamlı bilgiler vermektedir. Bu durum çay üretimi ve tüketiminin daha da yaygınlaşmasına olanak sağlamıştır.

Avrupa'nın bu gizemli tat ile buluşması ise 17. yüzyılda gerçekleşir. İngilizler, sağlık ve zindelik kaynağı olan bu sıcak içeceği o kadar çok benimserler ki, bunu bir yaşam tarzı haline getirirler. 18. yüzyıldan bu yana dünyanın en büyük çay yetiştirilen bölgesi olarak kabul edilmiş Assam ve Seylan Adası'nda çay bahçeleri oluştururlar.

Türkiye'nin çayla tanışması ise 1787 tarihinde Japonya'dan geliştirilen çay tohumlarının ekilmesiyle başlamıştır. Bursa civarında gerçekleşen ilk ekim çalışmaları iklim şartlarının olumsuzluğu nedeniyle başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Ancak dönemin Halkalı Ziraat Mektebi Alisi Müdür Vekili ve Botanikçi olan Ali Rıza Erten'in yaptığı teknik çalışmalar sonucunda 16.02.1924 tarihinde Rize'de çay yetiştirilmesi için meclisten onay alınmış ve işlerin yürütülmesi için Ziraat Umum Müfettişi Zihni Derin görevlendirilmiştir. Böylece çay üretimimizin temelleri bu şekilde atılmıştır. 1947'de kurulan ilk fabrika sayesinde de çay üretimimiz daha da hız kazanmıştır.

Türkiye'nin, Türk insanının çay ile buluşması diğer ülkelere kıyasla biraz geç olsa da, çay yıllardan beri Türk insanının hayatında her ana eşlik eden vazgeçilmez bir alışkanlığa dönüşmüştür.

Her hakkı saklıdır. © 2015 Ofçaysan A.Ş.